GYM OCH FRILUFTSAKTIVITETER

GYM, SIMNING OCH FRILUFTSAKTIVITETER*

TRÄNINGSUTRUSTNING

Våra träffpunkter har mindre gym med konditionsmaskiner som löpband, cykel och rodd. Vi har även boxningsutrustning och yogamattor.

SIMNING

Föreningen hyr Hammarbadets simhall för föreningens medlemmar och anordna kvinnosim.

FRILUFTSAKTIVITETR

Stödnätet anordnar gruppromenader i Angereds grönområden med stavgång.

Föreningen bistår med gångstavar.

* OVANSTÅENDE AKTIVITETER HAR TILLFÄLLIGT AVSLUTATS PGA COVID-19 MEN KOMMER ATT ÅTERUPPTAS       SÅ SNART DETTA ÄR MÖJLIGT