FRITIDSAKTVITER

FRITIDSAKTIVITETER

BARN

Fritidisaktviteter året runt.


LEK och PYSSEL

BOLLSPORT
UTFLYKTER

STUDIEBESÖKVUXNA

Gruppaktiviteter för vuxna


HANTVERK
SYHÖRNA 
MATLAGNING
STUDIEBESÖK
SPORTAKTIVITETER

SENIORER

Mötesplats för äldre.


TRÄFFPUNKT

FIKA

HANTVERK
STUDIEBESÖK
UTFLYKTER