OM OSS

MER OM OSS


Vår uppgift på Stödnätet är att ge trygghet och att vara en plats där alla kan få kunskap och få hjälp med att ta kontroll över sina liv, men också få en chans att medverka i samhällsutvecklingen.


Utöver detta vill vi även öka invånares självförtroende och självkänsla, verka för ökad jämställdhet i både hem och samhället, samt uppmuntra till att lära sig svenska och samhällskunskap.I detta ingår att öka förståelsen för demokratiska processer samt att förebygga missbruk och våldsbejakande extremism och brott  hos unga.


Styrelsen är mycket tacksam och stolt över resultatet med de mål som vi har uppnått och tackar alla våra medlemmar, kursdeltagare, finansiärer och all personal för deras medverkan till ett   framgångsrikt och utvecklande år.

Nu ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår, vilket innebär ytterligare utvecklings- arbete och mer nytänkande.