HÅLLBARHETSPROJEKT

Laga, låna, byta och göra nytt av gammalt

Stödnätet förespråkar en sund, grön och hållbar stadsdel.
Vi har tidigare utbildat miljöambassadörer och anordnat aktiviteter och studiecirklar  med fokus på konsumtion, ekologiska fotavtryck, miljövänlig kost med mera.
Utbildningen finasierades av Socialförvaltningen Nordost.

Just nu är vi är med och hjälper till att driver hållbarhetscenter i Hammarkullen. Hållbarhetsscentret är tillfällligt stängt för allmänheten pga corona.

MILJÖAMBASSADÖRER