STÖD VID VÅLD I NÄRA RELATIONER

FLERSPRÅKIG HJÄLP FÖR DIG SOM ÄR UTSATT FÖR VÅLD I NÄRA RELATIONER ELLER HEDERSFÖRTRYCK

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med personer som upplevt hedersförtryck, fysiskt eller psykiskt våld.Vi finns här om du behöver någon att prata med, vi kan även hjälpa dig att ta kontakt med olika myndigheter som polisen, socialtjänsten med mera. Hos oss kan du få hjälp på svenska, engelska, persiska, arabiska,kurdiska eller somaliska. 


Du kan även få inledande kostnadsfri jurdisk rådgivning av vår samarbetspartner ALLMÄNNA ADVOKATBYRÅN I GÖTEBORG KB.

Personalen på Stödnätet är utbildad i våld i nära relationer, våldets olika uttryck, normer, grundläggande lagstadgade rättigheter,  hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningarna anordnades Lex Femme och Socialförvaltningen Nordost.